Atte (Skipper)

   Moeder: Eida Lokke fen Froja’s Hus, vader: Its-Hessel van de Dietse Schepershut.